Szkolenia z pierwszej pomocy

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy przeprowadzenie szkolenia dla Państwa kadry zarządzającej i pracowników, obejmującego zajęcia teoretyczne przy użyciu sprzętu multimedialnego oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów  do resuscytacji oraz treningowych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych i środków pozoracji.

Szkolenie w zrozumiały dla każdego sposób, prowadzą ratownicy medyczni, którzy swoją wiedzę opierają na wieloletnim doświadczeniu w pracy zawodowej oraz licznych kursach i szkoleniach Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA). 
Kwalifikacje kadry spełniają wymogi ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191 poz.1410 z późn.zm.).

Proponujemy Państwu organizację szkolenia w siedzibie Państwa firmy. W załączeniu przedstawiamy naszą propozycję zakresu tematycznego, jednocześnie jesteśmy gotowi na wszelkie Państwa sugestie i chętnie dostosujemy tematykę szkolenia do Państwa potrzeb.

Wszelkie materiały dydaktyczne zostaną przygotowane przez nas. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma „Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy”, a dodatkowo Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (w formie podręcznika) oraz przydatny ratowniczy gadżet.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 515 615 999.

 

Przeprowadzamy szkolenia z pierwszej pomocy dla:

 • firm
 • urzędów administracji publicznej
 • służb mundurowych
 • nauczycieli i uczniów
 • ośrodków szkolenia kierowców
 • zakładów opieki zdrowotnej
 • wszystkich, którzy chcą nauczyć się pierwszej pomocy

Każdy z nas w codziennym życiu może być świadkiem zdarzenia w którym ktoś z naszych bliskich, współpracowników lub osób nam obcych będzie potrzebował pomocy. Często pierwsze minuty od wypadku są najważniejsze aby skutecznie pomóc osobie poszkodowanej. Również od naszej reakcji zależy jak szybko dotrą na miejsce służby ratunkowe. Nie dajmy się zaskoczyć, bądźmy przygotowani na taką okoliczność. Nauczmy się podstawowych czynności ratujących życie.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zmianami w Kodeksie Pracy (Art.209), które weszły w życie w 2009 roku pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz przekazania im niezbędnej do tego wiedzy oraz zapewnienia pracownikom środków  do udzielenia pierwszej pomocy i łączności ze służbami ratowniczymi.

Program szkolenia z pierwszej pomocy:

CZAS TRWANIA

      240 min (4 godziny)

POMOCE DYDAKTYCZNE

 • fantom Little Anne, Resusci Anne
 • fantom Little Junior
 • fantom Baby Anne
 • defibrylator szkoleniowy AED (Lifepak 500, Philips HS1)
 • maseczki do sztucznego oddychania
 • materiały szkoleniowe
 • projektor multimedialny
 • ekran
 • laptop
 • środki do pozoracji

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej (wg. wytycznych 2015 ERC)
 • zasady użycia AED w resuscytacji krążeniowo oddechowej
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa dziecka i niemowlęcia (wg. Wytycznych 2015 ERC)
 • pozycja bezpieczna
 • ciało obce w drogach oddechowych
 • rany i krwotoki
 • urazy narządów ruchu
 • oparzenia
 • porażenie prądem elektrycznym
 • działania medyczne w sytuacjach szczególnych(drgawki, ból w klatce piersiowej, omdlenia, cukrzyca, zatrucia, udar)
 • filmy dydaktyczne

90 min

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej (wg. wytycznych 2015 ERC)
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa dziecka i niemowlęcia (wg. Wytycznych 2015 ERC)
 • zasady użycia AED w resuscytacji krążeniowo oddechowej u osoby dorosłej
 • pozycja boczna bezpieczna
 • opatrywanie ran, oparzeń, amputacji urazowej
 • postępowanie w urazach narządów ruchu

150 min

 

RAZEM

240 min

 

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami lub współpracą prosimy o kontakt:

Na wskazanego maila prześlemy szczegółową ofertę dotyczącą interesującego Państwa zagadnienia.

ERMED 2017 © Zabezpieczenie medyczne śląskie, szkolenia z pierwszej pomocy